Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: sprzedaz@dewelopart.pl
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator  danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).

2. Treść niniejszej polityki może ulegać aktualizacji. Aktualna treść polityki dostępna będzie na stronie internetowej.

II. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych jest DewelopART sp. z o.o. (dawniej: DewelopART Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000975346, NIP 8992715366, REGON 021494193, e-mail: iod@dewelopart.pl.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i podstawie prawnej:

a) umożliwienie dostępu do newslettera, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail.
b) umożliwienie kontaktu za pomocą formularzy dostępnych na stronie (rezerwacja mieszkania, zadaj pytanie, formularz kontaktowy), podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
c) umożliwienie kontaktu telefonicznego – opcja ZAMAWIAM ROZMOWĘ, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, adres e-mail.
d) umożliwienie kontaktu zakładka POSZUKUJEMY GRUNTÓW, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię i nazwisko, e-mail.
e) umożliwienie kontaktu w celu umówienia spotkania w siedzibie spółki – UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię i nazwisko, e-mail.
f) umożliwienia kontaktu w celu rozpatrzenia i usunięcia usterki w lokalu mieszkalnym klienta lub nowego nabywcy lokalu: art. 6 ust.1 b RODO oraz art.6 ust.1a RODO. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres administracyjny.
g) marketing usług własnych poprzez analizę preferencji w czasie wizyty na stronie art. 6 ust.1 f;

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych tj. pozyskuje dane niezbędne do realizacji celów.

2. Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych. Posługuje się SSL (Secure Sockets Layer)na stronie co potwierdza pojawienie się na Państwa przeglądarce symbolu kłódki.

3. Strona używa również tzw. ciasteczek (cookies) , usług analitycznych oraz wtyczek o mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w polityce cookies.
4. Strona internetowa jest również analizowana przez Google Analytics w szczególności zbierane są takie dane jak: wykorzystywana wyszukiwarka użytkownika, lokalizacja, rodzaj urządzenia na jakim przeglądana jest strona, system operacyjny.
5. Strona posługuje się aplikacjami służącymi do profilowania w uzasadnionym interesie administratora jakim jest marketing usług własnych. W tym celu dane mogą podlegać profilowaniu podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej w celu przeanalizowania preferencji dotyczących naszej oferty.. W konsekwencji istnieje możliwość przesyłania na podany nam wcześniej na podstawie Państwa zgody adres e-mail informacji o naszej ofercie zgodnie z Państwa preferencjami tj. poszukiwanymi przez Państwa informacjami na naszej stronie.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania. W tym celu odpowiednie żądanie należy skierować na nasz adres e-mail: iod@dewelopart.pl.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA STRONY

1. Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych prawa. W celu skorzystania z tych praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres mailowy Administratora danych podany powyżej.
2. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych- jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, może zostać ona odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator danych w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany, poinformuje o tym użytkownika. Jeżeli Administrator danych przekazał dane innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych użytkownika.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru;

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane zebrane na podstawie zgody w celu marketingowym są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
2. Dane kontaktowe podane na formularzu kontaktowym oraz w formularzu ZAMAWIAM ROZMOWĘ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE, dot. zakupu gruntu  są przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji celu przetwarzania.
3. Dane zebrane w celu realizacji procedury zgłoszenia usterki przechowywane są do okresu upływu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przewidzianych prawem.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA I TRANSFER DANYCH

1. Dane osobowe użytkowników strony  przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE.
2. Administrator danych zapewnia aby dane użytkowników sklepu były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem, w szczególności wdrażając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. 

3. Korzystamy z narzędzia Google Analytics. Dane osobowe będą przekazywane do USA. Zostały zastosowane standardowe klauzule umowne w związku z niniejszym transferem. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych dostępne są: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

4. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 Rodo w związku z tym, że USA nie zostało uznane przez Komisje Europejską  za państwo zapewniające zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony twoich danych osobowych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na  przekazanie twoich danych do USA. 

VIII. ZGODA

1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej  ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację kontaktu ze strony Administratora
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych.
3. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody. Zgłoszenie wycofania zgody można dokonać na adres e-mail: iod@dewelopart.pl.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
2. Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
4. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

X. PLIKI COOKIE

1. Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookie to fragmenty kodu, które umożliwiają personalizację korzystania z Usług poprzez zapisywanie informacji, takich jak identyfikator użytkownika i inne preferencje. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na twardy dysk Twojego urządzenia (takiego jak komputer lub smartfon) w celu prowadzenia dokumentacji.
2. Używamy plików cookie w celu dostarczania  niestandardowych, spersonalizowanych treści i informacji, w tym ukierunkowania treści i reklamy;  zidentyfikowania użytkowników na wielu urządzeniach; zapewnienia i monitorowania skuteczności naszych Usług.
3. Używamy następujących plików cookie:

a) plików analitycznych w związku z korzystaniem z usługi Google Analytic Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Usługach, gdy z nich korzystają. Pomaga nam to poprawić sposób działania Usług, na przykład zapewniając, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego szukają. W szczególności stosujemy takie rodzaje plików cookie jak: _ga; _ gat; _gid; collect; exp_last_activity; exp_last_visit; exp_tracker;
b) plików funkcjonalnych np.. marketingowych służących nam do personalizowania naszych treści na stronie internetowej, w szczególności: ads/ga-audiences; IDE;
c) plików pozwalających nam śledzenie rejestracji na stronie i wypełniania znajdujących się na niej formularzy przy wykorzystaniu usługi Google Ads Conversion Tracking;
d) pliki wykorzystywane do optymalizacji tagów i ich tworzenia celem wyboru i dostosowania do potrzeb marketingowych administratora przy wykorzystaniu usług Google Optimize i Google Tag Manager;
e) plików cookie w związku z korzystaniem z usługi Facebook pixel w celu pozyskiwania informacji na temat raportów skuteczności reklam. W szczególności są to takie pliki cookies jak: xs,c_user; sb; dbln; csrf; fr; dpr;wd; _fbc; _fbp, pagead/1p-user-list/#; tr;
f) pliki cookie w sesji sa przechowywane do czasu opuszczenia strony dzięki nim posiadamy wiedze o powracających na stronę użytkownikach. Tymi plikami posługuje się zainstalowane na stronie narzędzie user;
g) pliki cookie związane ze stosowaniem narzędzia  CallPage takie jak: callpageCookieTest, callpage-widget-version;
h) pozostałe pliki cookie: _ca_chat; _ueuuid, cp_metrics , cp_resolvedTriggers; cp_score; cp_session_id; cp_widget_geo_response; hex;

XI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

1. Pliki cookie, których używamy, mają na celu pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu usług, dostępnych na naszej stronie internetowej. 
2. Jeżeli jednak nie chcesz by działały możesz w swojej przeglądarce dokonać zmiany ustawień plików cookie. Jeżeli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony.
3. Ustawienia  można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być poniższe linki:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Stan na dzień: 07.06.2022 r.


Zapisz się do newslettera
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu z Państwem, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Uwaga: Powyższa zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli to nie może przesłać do nas danych, a my nie możemy się z nim skontaktować.Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.


Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ