Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: biuro@dewelopart.pl
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART Fidelis Sp. z o. o. Sp. k. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych NABYWCY jest, w rozumieniu artykułu 13, DewelopART Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej UMOWY DEWELOPERSKIEJ, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO.


3. Dane osobowe NABYWCY Administrator może udostępniać innym podmiotom, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji UMOWY DEWELOPERSKIEJ.

4. Dane pozyskane w związku z zawarciem UMOWY DEWELOPERSKIEJ przetwarzane będą w zakresie:

a) realizacji postanowień Umowy do czasu jej zakończenia; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);


b) zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą, współpraca z organami administracji państwowej);


c) dochodzenia wzajemnych roszczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

a także w celach analitycznych i statystycznych przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia wzajemnych roszczeń, a następnie przez czas nieokreślony po przeprowadzeniu procesu anonimizacji danych osobowych.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;


b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;


c) informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;


d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

6. Dane osobowe są przekazywane i przechowywane na terenie USA tylko i wyłącznie w formie zaszyfrowanej w ramach usługi hostingowej, a korzystanie z usługi odbywa się na podstawie regulaminu usługodawcy.

7. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Nabywca powinien skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.


9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez DEWELOPERA.


Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące usług Dewelopart Fidelis Sp. z o.o. Sp.k. (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Uwaga: Zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli, to nie może przesłać do nas danych a my nie możemy się z nim kontaktować.
Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.

Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ