Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: sprzedaz@dewelopart.pl
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Nabywców: 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART Fidelis Sp. z o. o. Sp. k. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych NABYWCY jest, w rozumieniu artykułu 13, DewelopART Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) doprowadzenie do zawarcia umowy deweloperskiej;

b) zawarcie i realizacja umowy deweloperskiej tj. art. 6 ust. 1 litera b Rodo.

c) w uzasadnionym interesie realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1 litera f Rodo.

d) rozpatrywanie i usuwanie zgłoszonych usterek w lokalu mieszkalnym prze jego właściciela tj. art. 6 ust.1 a i b Rodo.
3. Dane osobowe NABYWCY DEWELOPER może udostępniać innym podmiotom, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji UMOWY DEWELOPERSKIEJ.

4. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej przetwarzane będą w zakresie:

a) realizacji postanowień Umowy do czasu jej zakończenia; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b) zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą, współpraca z organami administracji państwowej);
c) dochodzenia wzajemnych roszczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

d) w  uzasadnionym interesie realizowanym przez  DEWELOPERA tj. celach analitycznych,  statystycznych i marketingu usług własnych .

5. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;
b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;
c) informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;
d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

6. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane.

7.Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

8. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu;
c) prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Nabywca powinien skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.
11. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez DEWELOPERA.

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów, do przedstawienia oferty:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART Fidelis Sp. z o. o. Sp. k. informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DewelopART Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO czyli Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej w jednym z poniżej wymienionych celów:

a) otrzymania aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek prośby o jej przesłanie zgłoszonej w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej;

b) otrzymywania newslettera;

c) dokonania bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania;

d) zgłoszenia chęci otrzymania telefonu lub kontaktu mailowego z DEWELOPEREM zgłoszonego za pośrednictwem strony internetowej;

e) umożliwienia spółce kontaktu z potencjalnym sprzedawcą gruntu pod inwestycje spółki

f) umówienia spotkania z pracownikiem spółki w jej siedzibie;

g) pozyskania informacji na temat uzyskania możliwości doradztwa kredytowego;

h) wzięcia udziału w promocji dla naszych klientów przyprowadź sąsiada odbierzesz IPada;

Wyrażenie zgody w jednym z powyższych celów jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.

Ponadto w uzasadnionym interesie realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1 litera f Rodo.
3. Dane osobowe Administrator może udostępniać innym podmiotom wspierającym wykonywanie przez niego działań, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;
b) informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;
d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

5. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu w którym zostały udzielone.

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 f tj. w uzasadnionym interesie DEWELOPERA polegającym na  marketingu bezpośrednim usług własnych mogą podlegają profilowaniu podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej w celu przeanalizowana preferencji dotyczących naszej oferty. W konsekwencji istnieje możliwość przesyłania na podany nam wcześniej na podstawie Państwa zgody adres e-mail informacji o naszej ofercie zgodnie z Państwa preferencjami tj. poszukiwanymi przez Państwa informacjami na naszej stronie.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu danych opisanym powyżej na adres: iod@dewelopart.pl.

7. Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

8. W związku z przekazaniem Administratorowi danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu;
c) prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, powinni Państwo skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.
11. Podanie danych osobowych w jednym z celów wymienionych w pkt 2 ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty, newslettera, kontaktu z Państwem DEWELOPERA czy dokonaniem rezerwacji mieszkania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wówczas skorzystanie z wymienionych usług możliwe jest w naszej siedzibie.


Zapisz się do newsletteraPełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu i przesłania informacji, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.


Uwaga: Zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli, to nie może przesłać do nas danych a my nie możemy się z nim kontaktować.


Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.


Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ