Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: sprzedaz@dewelopart.pl
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Nabywców: 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART sp. z o. o. (dawniej: DewelopART Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych NABYWCY jest, w rozumieniu artykułu 13, DewelopART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: DewelopART Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) doprowadzenie do zawarcia umowy deweloperskiej (art. 6 ust.1 b Rodo);

b) zawarcie i realizacja umowy deweloperskiej tj. art. 6 ust. 1  b Rodo;

c) uzasadniony interes  realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1  f Rodo;

d) rozpatrywanie i usuwanie zgłoszonych usterek w lokalu mieszkalnym przez jego właściciela tj. art. 6 ust.1b i c Rodo;

e) realizacja obowiązków prawnych związanych z zakupem lokalu mieszkalnego przez Dewelopera art. 6 ust.1 c Rodo.

3. Dane NABYWCY przetwarzane:

a) w celu realizacji postanowień umowy deweloperskiej przetwarzane będą do czasu jej zakończenia;

b) w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń przetwarzane będą do momentu zakończenia sporu;

c) w celu marketingu usług własnych przetwarzane będą do momentu wycofania zgody;

d) w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem przetwarzane będą do momentu zakończenia ich realizacji.

4. Dane osobowe NABYWCY DEWELOPER może udostępniać innym podmiotom wspierającym nas  w prowadzeniu działalności, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

5.Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

6. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu;

c) prawo do przenoszenia danych;

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

8. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, NABYWCA  powinien skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.

9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez DEWELOPERA.

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów, do przedstawienia oferty:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART sp. z o. o. (dawniej: DewelopART Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DewelopART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: DewelopART Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)  z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO czyli Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej,  za pomocą Messengera lub formularzy na Facebooku w jednym z poniżej wymienionych celów:

a) otrzymania aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek prośby o jej przesłanie, zgłoszonej w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej lub Facebooku;

b) otrzymania aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek przesłania takiego żądania za pośrednictwem Messenger;

c) otrzymywania informacji na temat aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek żądania przesłanego za pomocą aplikacji Instagram;

d) otrzymywania newslettera;

e) dokonania bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania;

f) zgłoszenia chęci otrzymania telefonu lub kontaktu mailowego z DEWELOPEREM, zgłoszonego za pośrednictwem strony internetowej;

g) umożliwienia spółce kontaktu z potencjalnym sprzedawcą gruntu pod inwestycje spółki;

h) umówienia spotkania z pracownikiem spółki w jej siedzibie;

i) pozyskania informacji na temat uzyskania możliwości doradztwa kredytowego;

j) wzięcia udziału w jednej z promocji dla naszych klientów;

Wyrażenie zgody w jednym z powyższych celów jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.

Ponadto w uzasadnionym interesie realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1 litera f Rodo.

3. Dane osobowe NABYWCY DEWELOPER może udostępniać innym podmiotom wspierającym nas  w prowadzeniu działalności, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych . Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d)  dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

4. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu ,w którym zostały udzielone.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 f tj. w uzasadnionym interesie DEWELOPERA polegającym na  marketingu bezpośrednim usług własnych mogą podlegają profilowaniu podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej w celu przeanalizowana preferencji dotyczących naszej oferty. W konsekwencji istnieje możliwość przesyłania na podany nam wcześniej na podstawie Państwa zgody adres e-mail informacji o naszej ofercie zgodnie z Państwa preferencjami tj. poszukiwanymi przez Państwa informacjami na naszej stronie.

6. Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu danych opisanym powyżej na adres: iod@dewelopart.pl.

7. Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

8. W związku z przekazaniem Administratorowi danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu;

c) prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, powinni Państwo skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.

11. Podanie danych osobowych w jednym z celów wymienionych w pkt 2 ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty, newslettera, kontaktu z Państwem DEWELOPERA czy dokonaniem rezerwacji mieszkania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wówczas skorzystanie z wymienionych usług możliwe jest w naszej siedzibie.


Zapisz się do newslettera
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu z Państwem, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Uwaga: Powyższa zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli to nie może przesłać do nas danych, a my nie możemy się z nim skontaktować.Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.


Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ